skrif
                                       
visi
Die gemeente van Porterville se strewe is:
 
  • om gelowiges op te bou tot eer van God
  • om gelowiges  toe te rus vir Koningkryksdiens
  • en die Evangelie op 'n vernuwende wyse aan alle mense te bring