skrif
                                       
kerkkantoor
 

 
VERHURING VAN KERKSAAL EN KERK


Aansoek om gebou te huur moet per brief
ge-epos word.

Kontak die kerkkantoor vir tariewe.

Aflaaibare vorms     - Saal reëls  
                                   - Tarief Lys
                                   - Vrywaringsvorm
                       

DOOP


Die Doop word gewoonlik die eerste Sondag van die maand bedien.
Doopouers kry doopvorm 4 weke voor doop by die skriba.
Handig voltooide vorm 3 weke voor doop by skriba in.
Leraar sal met u kontak maak.


Aflaaibare vorm - Doopvorm

DANKOFFERS


Dankofferkoeverte word maandeliks uitgedeel.  Lidmate word aangemoedig om 'n aftrekorder by hul bank te teken.  Internetbetalings is ook welkom.
Bankbesonderhede:
NGK Porterville
Rekeningno:  2100 580 007 (Tjekrekening)
Takno:  334 407


KONTAK BESONDERHEDE

Skriba:  Nicolene van der Merwe

Maandag tot Vrydag, 08:30 - 13:00
Tel:  022 931 2250 
Faks:  086 525 5457
E-pos:   skriba@ngport.co.za


Koster:  Rita Kuhn
Tel:  082 215 8811

Musiekkoordineerder - Braam Theron
Tel:  083 446 1081
   


INTEKEN VIR KORINGAAR

Ontvang die Koringaar

* vereiste

*

Email & Social Media Marketing by VerticalResponse