skrif
 
                                       
eredienste
Oggend dienste:

Somer - 9:00
Winer - 9:30

Aand dienste:

1 Junie 2014 - 18:30 - Pinkster biduur
2 - 6 Junie 2014 - 19:00 - Pinkster biduur.
7 September 2014 - 18:30 - Lofprysingsdiens
2 November 2014 - 18:30 - Engelse diens
30 November 2014 - 18:30 - Kerssangdiens