skrif
                                       
bedienings
Kerkraadsvoorsitter Leopold Human 083 286 3391
Jeug Marius Gillomee 082 370 9332
Gemeentebediening Ds Albe Theunissen 082 928 3561
Sending en Barmhartigheid Anita Odendaal 083 680 7119
Eiendomme Bennie Liebnberg 083 366 0247
Gasvryheid Jennie Theunissen 074 217 7504
STB Altus  Coetzee 083 285 7246
Vrouediens Marelise Treurnicht 083 454 6101
Finansies Awie Kriel 083 286 2506
Engelstaliges Mary Ann van Schalkwyk 083 773 4573
Lukasbdiening 082 376 3600 
Personeel  Tommy O' Kennedy 083 461 0999 
                            Ray Wilton